Tüp Bebek

Tüp Bebek

'Elektroşok yöntemi' (Piezo Elektrik),  çocuk sahibi olamayan ailelerin hizmetinde!


 Yumurta veya spermden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, döllenme elde edilemeyen, embriyo transferi yapılamamış vakalarda veya döllenme oranları düşük olan hastalarda, piezo elektrik yöntemi uygulaması ile artık gebelik elde edilebilir.

Total fertilizasyon (döllenme) bozukluğu olarak nitelendirilen hasta grubunda, tüp bebek denemelerinin hiçbirinde embriyo elde edilememektedir. Bu vakalarda temel problem, yumurtanın sperme direnç gösterip aktive olamamasıdır. Dolayısıyla bu hasta grubunda klasik tüp bebek uygulamalarına alternatif yöntemler uygulanmalıdır.

Tıpta 'Total Fertilization Failure/Döllenme kaybı (TFF) olarak adlandırılan bu durumun üstesinden gelinebilmesi için bu grup hastalarda tüp bebek uygulamasında mikroenjeksiyon aşamasını takiben piezo elektrik adı verilen mikrovolt düzeyinde özel bir elektrik akımı yumurtaya uygulanır. Alternatif ve doğru akımlar, hücreyi polarize ederek sperm ve yumurta hücrelerinin çekirdek zarlarını etkileyerek DNA'larının birleşmesini sağlamakta ve ayrıca hücrenin döllenme ve bölünmesi ile ilgili mekanik sistemi uyarır. Bu uygulama sayesinde döllenmeye karşı dirençli olan yumurtanın aktive edilmesi ve döllenerek embriyo haline geçmesi mümkün olabilmektedir. Bu yöntemle daha önceki tüp bebek denemelerinde hiç embriyo elde edilememiş hastalarda embriyo ve gebelik elde edilmesi sağlanabilir.

Bilimsel olarak faydası kanıtlanmış, döllenme bozukluğu bulunan hastalarda yüz güldürücü sonuçlar veren piezo elektrik uygulaması Turan Çetin Tüp Bebek Merkezi'nde uygulanmaktadır.