Dondurma işlemi (krioprezervasyon), hücrelerin ve dokuların sıfır derecenin altındaki ısılara kadar soğutularak, bütün biyolojik aktivitelerinin durdurulması ve gelecekte kullanılması amacıyla saklanmasını ifade eder. Yıllar içerisinde gelişen teknolojilerle embriyo, sperm ve yumurtalar özellikle hızlı yöntemlerle (vitrifikasyon) dondurulup saklanmaya başlanmış ve hastalara diledikleri zamanda gebeliği denemeleri için fırsat oluşmuştur. Bu işlemler arasında embriyo dondurma ve saklama iki kişiyi ilgilendiren bir karar olduğu için boşanma, ayrılma gibi durumlarda problemlere neden olabilmektedir.  Ancak Oosit yani yumurta dondurulması tedavinin bireyselleşmesini sağlamakta ve kadınların üreme hücreleri ile ilgili tek başına karar alabilmesine olanak tanımıştır.

 

Diğer taraftan tüm dünyada kadınların anne olmayı ertelemeleri yumurta dondurma fikrinin sürekli güncel kalmasını sağlamıştır. Daha genç yaştaki yumurtalarla gebe kalmak oluşacak gebelikteki sakatlık, düşük, anne karnında ölüm gibi komplikasyonları azaltmaktadır. Genç yaştaki yumurtaların biriktirilmesi ayrıca erken menopoz riski taşıyan hastalarda ileriki dönemlerde kendi yumurtaları ile gebe kalabilme şansını sağlayabilmektedir.  Daha genç yaşa ait oositlerin biriktirilmiş olması ileri yaşta da kendine ait oositlerle gebelik şansı sağlayabilecektir. Yumurta dondurmayla ilgili yararlı bir kullanım alanı da tüp bebek tedavisine başlanan bir çiftte yumurta toplandığı gün sperm elde edilememesidir. Daha sonra sperm elde edildiği dönemde dondurulmuş yumurtalar kullanılabilir ve hastaya tekrar hormon tedavisi, anestezi vs gibi tedavileri uygulamaya gerek duyulmaz.

Yumurta dondurmada başarıyı belirleyen en önemli faktör yumurta dondurulurken hastanın kaç yaşında olduğu ve kaç yumurtasının dondurulduğudur. Optimal yedeklenmiş olgun yumurta (MII) sayısı 8-10 olarak düşünülmektedir. Bunların yaklaşık %85'nin sağlıklı olarak dönebildiği tahmin edilmektedir. Çözülen yumurta sayısı ve dondurma yöntemine göre her yaş için canlı doğum oranları farklıdır. Bir çalışmada 30 yaşında 6 tane oositi olan bir hastanın canlı doğum ihtimali %10.5 iken 40 yaşında 6 oositi olan hastanın canlı doğum ihtimali %5.4 dür. Bugüne kadar yumurta dondurma ile 5000`in üzerinde canlı doğum olmuştur. Bu doğumlarda bildirilen sakatlık oranı taze yumurtalarla oluşan gebeliklere benzer bulunmuştur.

Ülkemizde yumurta veya yumurtalık dokusunun dondurulması;

1. Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde veya

2. Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde veya

3. Düşük yumurtalık rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda uygulanmaktadır.

Scroll to top