Tüp Bebek Çalışmalarında Yeni Bir Teknoloji, Mitokondrial Transferi (Mitokondrial Augmentasyon)
Bu yöntem, hala overyan foliküler rezervi olan, overyan stimulasyona yanıt veren, ancak daha önceki IVF denemelerinde fertilizasyon başarısızlığı, bölünmede duraklama veya kötü embriyo kalitesi öyküsü olan hastalarda kullanılabilir.

Prematür menopoz veya menopoz tanısı almış hastalarda kesinlikle kullanılmaz.

Teknik olarak, Mitokondrial augmentasyon, kişinin kendi overyan korteksinden elde edilen germ hücre öncüllerinden izole edilen mutasyona uğramamış genç mitokondrilerin, sperm ile birlikte ICSI sırasında matür oositlere enjekte edilmesi teknolojisi olarak tanımlanır. Teorik olarak oosit kalitesini arttırma olasılığı olan alternatif bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır. Mitokondrial augmentasyon tedavisi dünyada şu an Kanada, İngiltere, Birleşik Arap Emirliklerinde ticari olarak uygulanmaktadır.

Mitokondriler, hastaların kendi oositlerinden izole edilmektedir. Böylece mitokondrial DNA ile nükleer DNA arasındaki optimal iletişim sağlanmaktadır (doğacak çocukta homoplazminin sağlanması). Bu açıdan farklı DNA içeriği taşımaması nedeni ile etik problemler içermemektedir. Ayrıca germ hücre öncüllerinden izole edilen mitokondrilerin delesyon veya mutasyon taşımaması ve yüksek kalitede olması doğacak çocuğa genetik/epigenetik risk aktarılmaması açısından önemlidir.

Çalışma aşamasında olan bu teknik ile ilgili haberler, gelişme olduğunda sizlerle paylaşılacaktır.

 

Scroll to top